La UB, representada al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

El passat mes de gener es va completar el procés de designació dels representants del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, un òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat, i que compta amb participació d’organitzacions dels sectors associatiu i cívic, empresarial, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions públiques.

membre de barcelona + sostenible

La Universitat de Barcelona es troba representada en aquest òrgan pel Dr. Jordi Serra, Delegat del Rector per a Sostenibilitat. Per part del sector d’universitats, també formen part del Consell Ciutadà la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat representa la refundació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, creat l’any 1998 per impulsar l’Agenda 21 de Barcelona. Les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament intern es regulen a través d’un Reglament intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014.

Amb el nou reglament, es cerca que el Consell representi els diferents col·lectius i sectors implicats en l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i sigui alhora el promotor de noves estratègies d’implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes. Consulteu aquí la relació dels representants escollits per cada sector.

La participació de la UB en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat s’emmarca en les accions LE8.13  i LE8.15, i contribueix a l’assoliment d’un dels objectius de la línia estratègica de Cooperació i voluntariat del Pla de Sostenibilitat de la UB (LE8): promoure la col·laboració amb entitats i organismes que comparteixin interessos comuns en l’àmbit de la sostenibilitat.

OSSMA

Deixa un comentari