Entra en servei el nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia

Des del passat 2 d’abril es troba en funcionament el nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia, una instal·lació que millora notablement les condicions de seguretat per a aquest tipus de productes i facilita les tasques de recollida i lliurament dels residus tòxics i/o perillosos que es generen en aquest centre.

El magatzem compta amb zones separades per al material net (bidons i contenidors buits) i el producte brut (residus químics i sanitaris), i disposa de dos espais diferents per als residus químics, un amb sistema d’extinció automàtic per als residus inflamables. S’hi pot accedir des de l’interior dels edificis de la Facultat amb un muntacàrregues que facilita el transport del material, i també hi ha habilitat un accés per l’exterior des de la zona de l’aparcament.

Per tal d’assegurar que els residus reben el tractament més adient i que es compleix la normativa vigent, també s’ha implantat un registre que millora la traçabilitat dels residus generats.

Abans de la posada en servei del magatzem s’han fet dues sessions de formació i informació adreçades tant als tècnics de laboratori com als usuaris dels laboratoris de la Facultat, que han comptat amb l’assistència de 62 persones.

Espais del magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia: zona neta (imatge superior), zona per a residus inflamables (centre) i per a altres químics (inferior).

La inauguració d’aquest magatzem es correspon amb l’acció LE6.32, que preveu la Construcció de magatzems de residus especials a les facultats de Biologia i Belles Arts.

Feu un comentari