Entra en servei el nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia

Des del passat 2 d’abril es troba en funcionament el nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia, una instal·lació que millora notablement les condicions de seguretat per a aquest tipus de productes i facilita les tasques de recollida i lliurament dels residus tòxics i/o perillosos que es generen en aquest centre.

Prop de 200 persones assisteixen als seminaris de formació sobre gestió de residus especials a la Facultat de Farmàcia

La Facultat de Farmàcia, dintre del procés de millora contínua de la gestió de residus especials de laboratori, està implantant una revisió del seu pla de gestió de residus, que té com a objectius reduir la quantitat de residus que es generen en determinats grups, com ara els altament perillosos o els citotòxics, garantir la traçabilitat de tots els residus que surten dels laboratoris i millorar l’eficiència del sistema de gestió.