Etiqueta del Programa d'Acords Voluntaris de reducció de gasos d'afecte hivernacle atorgat a la UB

La UB completa la primera avaluació del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de CO2

Després de signar l’adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de CO₂ el passat mes de febrer, la Universitat de Barcelona ha passat la primera avaluació, que inclou la realització de l’inventari d’emissions de l’any 2017 i la presentació del programa de mesures i actuacions per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant l’any 2018.

L’inventari d’emissions ha donat un total de 21.576,6 tones de CO₂ equivalent emeses durant l’any 2017, corresponents principalment al consum elèctric, al consum de gas, i a les pèrdues de gasos fluorats en els equips de refrigeració.

inventari de les tonellaes de c02 que se emeten a la universitat de barcelona 2017

En el procés d’elaboració d’aquest primer inventari ha participat alumnat de l’assignatura Desenvolupament sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia, aplicant la metodologia d’aprenentatge servei. Això ha permès donar una dimensió docent al procés d’adhesió i compromís de la UB al Programa d’acords voluntaris, que es troba en consonància amb les funcions d’educació i innovació de la nostra institució.

Entre les mesures de reducció d’emissions plantejades per a l’any 2018, destaquen la contractació d’electricitat amb fonts d’energia renovables i garantia d’origen, la campanya de sensibilització per a l’estalvi energètic «Desconnecta’ls, desconnecta», la renovació de vehicles propis o que presten servei a la UB per models més eficients, o les actuacions de millora de les instal·lacions (renovació de calderes, substitució de lluminàries, etc.). En el desenvolupament d’aquestes accions participen diversos centres i unitats administratives de la UB, fent que aquest esforç de millora sigui transversal i compartit.

etiqueta representativa del programa ac02 rds voluntaris compromis amb la reduccio de c02

Durant el 2018, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha iniciat una sèrie d’entrevistes a algunes organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris, en les quals les organitzacions expliquen la seva experiència amb el programa. Al lloc web del Programa podeu veure l’entrevista a Maite Vilalta, vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona.

L’adhesió i compromís de la UB amb el Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2 forma part de l’objectiu LE8.1 del Pla de Sostenibilitat de la UB (Promoure la col·laboració amb entitats i organismes que comparteixin interessos comuns en l’àmbit de la sostenibilitat), i s’emmarca en l’objectiu 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Feu un comentari