Impacte ambiental mobilitat

Resultats de l’enquesta de mobilitat UB 2018: modes actius i transport públic, escollits per arribar a la UB

Un cop analitzades totes les dades de l’enquesta de mobilitat de la Universitat de Barcelona que es va realitzar a principis d’any, us mostrem a continuació els resultats més destacats.

La Universitat de Barcelona és un gran generador de mobilitat, atès que al llarg d’una setmana es realitzen 586.535 desplaçaments per venir a estudiar o treballar. Aquesta dada tan elevada es justifica perquè l’assistència mitjana als centres de la UB és de 4,5 dies a la setmana i que la població durant el curs durant el curs 2017 – 2018 va ser de 65.325 persones.

El 98% de la comunitat universitària viu a la província de Barcelona durant la setmana laboral, sobretot a les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat. Concretament, la meitat de la població universitària resideix a la ciutat de Barcelona.

La distància d’aquests desplaçaments varia molt segons el lloc de residència. De mitjana, els residents a Barcelona recorren 4,3 quilòmetres per trajecte, i en canvi, els residents en altres municipis fan 29,1 quilòmetres per trajecte. Per tant, la comunitat universitària recorre al llarg de tot un any gairebé 429 milions de quilòmetres.

L’impacte ambiental d’aquests desplaçaments varia segons els mitjans de transport utilitzats, on el transport multimodal és bastant habitual. El 31% es desplaça amb mitjans de transport actius, com ara caminant, amb bicicleta (pública o privada), monopatí, patinet o altres plataformes elèctriques. El transport públic representa el 55%, on el metro és el més utilitzat. El transport privat motoritzat, en canvi, representa el 14%, amb un major ús del cotxe en comparació amb la moto.

representacio grafica en forma de partis que representa la distribucio dels mitjans de transports utilitzats per arribar a la universitat de barcelona
Distribució dels mitjans de transport utilitzats per arribar a la Universitat de Barcelona (2018).

En total s’emeten 28.408 tones de CO2 anualment, el que implica una petjada ecològica de 3.821 hectàrees. La petjada ecològica equival a la superfície de vegetació necessària per absorbir el CO2 emès en els trajectes que realitza tota la comunitat universitària per anar i tornar des de la seva residència fins a la universitat al llarg d’un any.

Els motius principals per escollir un transport o un altre són la rapidesa i la comoditat. Un terç de la població universitària arriba en menys de 30 minuts, un 44% tarda entre 30 i 60 minuts, i un 22% en més d’una hora.

A més, un 23% dels enquestats van afirmar que durant la seva jornada laboral s’havien desplaçat a altres llocs per motius d’estudi o de feina, el que representa uns 36.425 desplaçaments externs a la setmana. Es tracta de desplaçaments curts, en la majoria dels casos de menys de 5 quilòmetres, i que es realitzen sobretot en transport públic, o a peu o en bici per als trajectes més curts.

infografia sobre l impacte ambiental de la mobilitat

A partir d’aquestes dades, es realitzaran les Diagnosis de mobilitat de cada un dels campus per separat per detectar les deficiències i necessitats de cada un dels centres de la UB i treballar per aconseguir una mobilitat més sostenible a la universitat.

En aquest enllaç podeu consultar el document complert.

Aquesta actuació es correspon amb les accions LE-3.11 del Pla de Sostenibilitat de la UB (Dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres) i LE-3.63 (Dur a terme enquestes periòdiques de mobilitat als centres, i difondre’n els resultats), i amb la fita 11.2 ([…] proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat vial […]) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides a l’Agenda 2030.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

Feu un comentari