Resultats de la Diagnosi de mobilitat als centres de la UB del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Per tal de conèixer el perfil de mobilitat de la comunitat universitària que estudia o treballa al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, així com valorar les diferents opcions de transport disponibles i poder detectar deficiències, la Universitat de Barcelona ha realitzat la Diagnosi de mobilitat d’aquest campus.

El Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge està situat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, dins del recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge. La comunitat universitària d’aquest campus és aproximadament d’unes 4.400 persones (curs 2012-2013), on predominen els estudiants (83%).

recorregut a peu que connecta la parada de metro Hospital de Bellvitge amb el campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Recorregut a peu entre la parada de metro Hospital de Bellvitge i el Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Tot i que el campus està ubicat a la perifèria del nucli urbà disposa de diverses opcions en transport públic. El metro, a través de la línia 1 (vermella), dóna accés directe al campus gràcies a la parada de l’Hospital de Bellvitge, situada a tan sols uns minuts dels centres de la UB. La facilitat de transbordaments entre les diferents línies de metro, així com la correspondència amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe permet l’accés al campus en aquest mode de transport des d’una elevada varietat d’orígens.

imatge que mostra la linia L1 amb la parada de metro Hospital de Bellvitge
Parada de metro Hospital de Bellvitge (L1)

Al campus també es pot accedir en autobús utilitzant diverses línies que recorren els municipis de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat, així com a altres municipis propers al campus del Baix Llobregat.

Mapa que mostra el àrea de cobertura de les línies d´autobús que donen servei al campus de Bellvitge
Mapa de l’àrea de cobertura de les línies d’autobús urbà i interurbà que donen servei al Campus de Bellvitge

L’accés amb modes no motoritzats es troba limitat sobretot al municipi de l’Hospitalet de Llobregat. La presència de carrils bici permet accedir de forma segura al campus, i a més, es disposa d’aparcaments en U invertida i aparcaments segurs Bicibox per evitar els robatoris de bicicletes.

Quant al vehicle privat, el campus es troba rodejat d’una gran xarxa viària que permet l’accés en aquest mode de transport. A més, hi ha diversos espais d’aparcament, alguns d’ells reservats per a personal autoritzat de la UB, altres d’accés lliure i també de pagament.

Seguint amb l’anàlisi dels resultats de l’enquesta de mobilitat realitzada el 2013, en aquesta diagnosi s’han tractat les dades corresponents al Campus de Bellvitge, on es van obtenir 223 enquestes vàlides.

Una mica més de la meitat dels enquestats provenen de la comarca del Barcelonès, i concretament, un 45,3% són de la ciutat de Barcelona. El temps de desplaçament des del lloc de residència no supera els 30 minuts en un 27% dels casos, mentre que un 49% tarda entre 30 i 60 minuts, i un 24% més d’una hora.

Pel que fa a la distribució modal, la majoria dels enquestats (63%) van indicar que accedien al Campus habitualment en transport públic, sobretot en metro. Els modes motoritzats són utilitzats per un 19%, predominant el cotxe només amb el conductor per sobre de la moto, i un 18% es desplaça en algun moment del seu recorregut amb modes no motoritzats, bàsicament a peu. Els principals motius expressats per escollir aquesta combinació de transport són la rapidesa, la proximitat al lloc de residència i la puntualitat.

gràfica circular que mostra el percentatge d´us de diferents tipus de mobilitat
Distribució modal de la mobilitat al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Les mesures de mobilitat més ben valorades han estat aconseguir descomptes i incrementar l’oferta i la freqüència del transport públic, així com disposar d’aparcament segur de bici i crear rutes segures amb bici i/o a peu.

En total s’ha calculat que l’impacte ambiental associat a la mobilitat de la comunitat universitària del Campus de Bellvitge és de 1.449 tones de CO₂ anuals.

Per acabar, com a mesures de millora al Campus es considera adient millorar la freqüència de pas i reduir el temps de recorregut de les línies d’autobús que donen servei al campus, ordenar els solars d’aparcament lliure propers al campus, així com millorar la seguretat del pas subterrani que creua per sota de l’Avinguda Gran Via de l’Hospitalet i que connecta el recinte de Bellvitge amb la parada d’autobús Av. Gran Via – Cotxeres TMB.

pas subterrani que connecta el recinte de l´Hospital amb la parada de bus.
Pas subterrani que connecta el recinte de l’Hospital de Bellvitge amb la parada d’autobús Av. Gran Via – Cotxeres TMB

Per a més informació, podeu consultar el document complet de la Diagnosi de Mobilitat als centres de la Universitat de Barcelona del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge (2013-2015) en el següent enllaç.

Aquesta actuació es correspon amb les accions LE-3.11 del Pla de Sostenibilitat de la UB (Dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres) i LE-3.63 (Dur a terme enquestes periòdiques de mobilitat als centres, i difondre’n els resultats).

Resultats d’altres Diagnosis de Mobilitat als centres de la UB

Campus Centre (2013-2015)

Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement (2013-2014)

Feu un comentari