Participació comunitària

Descripció

Nombre de consultes realitzades per PAS, PDI i alumnat de la Universitat de Barcelona, o per persones externes a la UB, segons el registre de l’OSSMA.

Les consultes telefòniques de resolució immediata no es registren, i tampoc entren en aquesta categoria les consultes que generen intervencions de millora o informes tècnics específics.

Indicador20172018201920202021Evolució
Consultes totals6757467388Millor
Unitat de Medi Ambient2215192930Millor
 Servei de Prevenció4542274458Millor

Resultats

El nombre total de consultes ateses a l’OSSMA ha anat oscil·lant entre 40 i 80 per any, tot i que a partir de 2019 hi ha un increment significatiu. Les consultes de tipus ambiental es van mantenir al voltant de 30 o 40 anuals entre 2007 i 2013. Després van disminuir, situant-se entre 10 i 20 per any entre 2014 i 2019, per tornar a repuntar a gairebé una trentena els any 2019 i 2020.

A l’hora de valorar les consultes cal tenir en compte que l’OSSMA disposa de diversos canals i processos de comunicació formals per gestionar activitats relacionades amb prevenció de riscos i medi ambient, però també que s’utilitzen vies de consulta informals com la via telefònica o xarxes socials, que no s’inclouen al registre. És per això que els valors poden oscil·lar d’un any a un altre, o disminuir globalment si es fan servir més activament els canals informals.

Evolució de consultes tècniques a l'OSSMA entre els anys 2006 i 2020