ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

S'activa el nou web del Comitè de Seguretat i Salut de la UB

El lema del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al treball 2021 és la importància de crear sistemes de seguretat i salut resilients, és a dir, que siguem capaços d’anticipar-nos a les crisis, preparar-nos i respondre positivament malgrat les dificultats.

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral imparteix aquest any cursos a distància de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

"El fet que segueixi un camí que no és igual que la resta no implica que m'hagi perdut"

"Si ets agraït amb el que tens, generaràs més. En canvi, si et concentres en el que no tens, mai en tindràs prou"

Us presentem els nous vídeos i pòsters que tenen com a objectiu transmetre a la comunitat universitària les mesures de prevenció de la COVID-19 a la UB.

" Connectar amb tu mateix
-a nivell físic, intel·lectual i emocional- t'ajudarà a viure en harmonia amb tu i amb els que t'envolten"

"Cada dia tens una nova oportunitat per aconseguir els teus somnis, no deixis de lluitar i fes-los tots realitat".

"Simplifica i organitza. Desfés-te del que no necessitis. Un escriptori ordenat ordena les idees".