ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

Al llarg del mes de novembre, es duran a terme quatre taules rodones que volen apropar els ODS a la feina diària del PAS. Des de l'OSSMA aportarem la nostra experiència en aquest àmbit.

El dia 25 d'octubre es va celebrar la segona edició de l'any de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

Personal de la UB ha participat en les dues edicions d'aquest curs, que s'han realitzat el mes d'octubre a les instal·lacions de Can Padró.

Informació de les autoritats sanitàries per a prevenir el cop de calor

El 28 d'abril se celebra el dia mundial de la Seguretat i la Salut al Treball i enguany el tema principal és la participació i el diàleg social per a la creació d'una cultura de seguretat i salut positiva

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

El dia 15 de març s’ha celebrat, un cop recuperada l'activitat presencial, una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

El proper 15 de març de 2022 - Aula Enric Casassas de la Facultat de Química