Sol·licitud d’examen de salut

Examen de salut. Medicina del treball (Aulari Florensa, 8 – Tel. i fax: 934 02 45 97)

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

  Dades personals

  PASPDI


  Consentiment

  Per la present i en virtut del que disposa l'art. 22 de la LPRL 31/1995 de 8 de novembre, segons el qual la UB garanteix la vigilància de la salut en funció dels riscs inherents al lloc de treball, i també en virtut de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre sobre Protecció de dades de caràcter personal, perquè el personal de la Unitat de Servei Mèdic porti a terme l'Examen de Salut Específic en funció del meu lloc de treball, i també perquè les dades de salut obtingudes en aquest estudi, siguin incorporades al fitxer de la USM, dedicat a la gestió preventiva.

  Així mateix, he estat informat/da de que podré exercir l'accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades, segons explica l'esmentada Llei, fent petició per escrit a la USM de la UB.
  Dono el meu consentiment*

  Per a més informació sobre el tractament de les teves dades pots accedir aquí: Dret d’informació – Informació addicional