Sol·licitud d’examen de salut

Examen de salut. Medicina del treball (Aulari Florensa, 8 – Tel. i fax: 934 02 45 97)

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

  Dades personals

  PASPDI

  Consentiment

  Per la present i en virtut del que disposa l'art. 22 de la LPRL 31/1995 de 8 de novembre, segons el qual la UB garanteix la vigilància de la salut en funció dels riscs inherents al lloc de treball, i també en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, perquè el personal de la Unitat de Servei Mèdic porti a terme l'Examen de Salut Específic en funció del meu lloc de treball, i també perquè les dades de salut obtingudes en aquest estudi, siguin incorporades al fitxer de la USM, dedicat a la gestió preventiva.

  Dono el meu consentiment*

  Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats