En cas d'accident o malaltia

Si és una urgència vital

En cas d’accident a la UB

En cas de malaltia comuna o accident no laboral

Sol·licitud de farmaciola o material

Vigilància de la salut

La Vigilància de la salut, per tal de preservar la salut individual de totes les persones treballadores de la Universitat de Barcelona en l’àmbit laboral, articula diferents actuacions amb la finalitat de:

  • adonar-se a temps que un treballador/a està emmalaltint per les condicions de treball i poder actuar com més ràpidament millor;
  • estudiar si les malalties d’un col·lectiu de treballadors / es tenen relació amb la feina;
  • comprovar si les mesures preventives eviten realment el dany a la salut dels treballadors/es.

Els exàmens de salut són una part important d’aquesta vigilància. Poden ser inicials o periòdics tenint en compte les següents situacions: avaluació inicial de la salut (un cop s’incorpora la persona al lloc de treball), avaluació a intervals periòdics segons els riscos per a la salut del lloc de treball, avaluació en cas d’absència perllongada a la feina per motius de salut, o avaluacions a personal sensible i/o treballadores embarassades o en període de lactància natural.

A través del formulari electrònic Sol·licitud d’examen de salut podeu sol·licitar els següents tipus d’exàmens de salut i visites mèdiques:

  • Examen de salut inicial (noves incorporacions)
  • Examen de salut periòdic
  • Visita mèdica: reincorporació per llarga absència
  • Visita mèdica: protecció de l’embaràs
  • Visita mèdica: protecció de la lactància natural
  • Visita mèdica: motius de salut
  • Visita mèdica: motius de salut per risc psicosocial

Destacats

Qüestionari vulnerabilitat COVID-19

Més informació

Treballadores embaraçades

Informació Embaràs i Lactància

Més informació

Informació Personal Especialment Sensible

Més informació

Recomanacions quan viatges a l’estranger

Més informació

Horaris

Medicina del Treball (UMT)

Aulari Florensa, Planta Baixa
c / Adolf Florensa, 8 – 08028 Barcelona
Horari: 8 a 19 hores
Tel. i fax: 9340 24597

Serveis mèdics assistencials

Centre Assistencial (Diputació de Barcelona)
Recinte Mundet – Pavelló Nord
Pg. de la Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona
Horari: De 8 a 19 hores
Tel: 9340 36031 – 9340 22593 – 9340 22222 (extensions 36031 o 22593)