Sol·licituds de farmaciola

D’acord amb l’Annex VI.A del Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Desitjaria que remetéssiu a les dades que consigno a continuació:

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

  Dades del sol·licitant

  No

  Material de farmaciola

  Farmaciola complerta ( armariet + contingut)Material de farmaciola, mitjançant packs de reposició sencers

  • Armariet

  • Ampolla d'aigua oxigenada de 250 cc.

  • Betapovidona 125 ml.

  • Ampolla d'alcohol de 250cc.

  • Caixa de bandes protectores de 20 unitats.

  • Paquet de cotó de 50 gr. en zig-zag.

  • Caixa de bandes protectores d'1m x 6cm.

  • Benes de 5m x 5cm (2 unitats).

  • Benes de 5m x 7cm (2 unitats).

  • Bena de 5m x 10cm.

  • Paquet de gases de 5 unitats de 20 x 20cm (4 unitats).

  • Esparadrap de 5m x 1,5cm.

  • Esparadrap de 5m x 2,5cm.

  • Pinça de dissecció d'11cm.

  • Tisora de cirurgia d'11cm.

  • Dos parells de guants de làtex.

  • Sèrum fisiològic 5ml (18 unitats).

  • Bena elàstica Crepe de 4m x 7cm.

  • Ampolla d'aigua oxigenada de 250 cc.

  • Povidona iodada de 50 ml.

  • Paquet de cotó de 25 gr. enrotllat.

  • Caixa de tiretes de 10 unitats.

  • Caixa de bandes protectores d'1m x 6cm.

  • Pinça de dissecció d'11cm.

  • Tisora de cirurgia d'11cm.

  • Benes de 5m x 5cm (2 unitats).

  • Benes de 5m x 7cm (2 unitats).

  • Bena de 5m x 10cm.

  • Paquet de gases de 5 unitats de 20 x 20cm.

  • Esparadrap de 5m x 2,5cm.

  • Dos parells de guants de làtex.

  • Ampolla d'alcohol de 250cc.

  • Sèrum fisiològic 5ml (6 unitats).

  • Bena elàstica Crepe de 4m x 5cm.

  Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la prevenció de riscos laborals. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats