Seminari Bioseguretat

El passat dimarts 17 de desembre vam poder comptar a la Universitat de Barcelona amb la presència del Dr. Miguel Chillón Rodriguez, Responsable del Laboratori de Teràpia Gènica per a Malalties Neurodegeneratives, Director de la Unitat de Producció de Vectors Virals amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de reconegut prestigi en diferents camps de la Genètica i de la Biologia Molecular.

El Dr. Chillón va impartir un seminari sobre Agents Biològics i Organismes Modificats Genèticament com a Vectors de Teràpia Gènica,  destinada al personal tècnic i acadèmic del Comitè de Bioseguretat, a personal tècnic i mèdic de l’OSSMA.

També va ser convidat al seminari el personal de les Unitats d’Experimentació Animal de la UB, atenent a que la planificació del Comitè de Bioseguretat preveu la sol·licitud al Ministeri per a la Transició Ecològica, durant l’any 2020, de la seva autorització com a instal·lacions per a l’ús confinat d’organismes modificats genèticament.

Durant tres hores el Dr. Chillón va parlar sobre diferents aspectes de Bioseguretat relacionats amb vectors virals, i va resoldre els dubtes que els assistents li van plantejar.

La formació i informació rebudes seran de gran ajuda, entre altres aspectes, per a la classificació del nivell de risc i dels nivells de contenció biològica necessaris per al desenvolupament de molts projectes d’investigació que es duen a terme a la Universitat, i per a la determinació d’altres requeriments de bioseguretat que els investigadors i les investigadores han de considerar abans de l’inici de les activitats.

DNA microscopi

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.