Secretaria d'Estudiants i Docència

Introducció

La Secretaria de la Facultat és l'oficina on s'han de realitzar la majoria dels tràmits administratius relacionats amb l'activitat acadèmica dels estudiants.

A través del web de la Facultat, la Secretaria manté sempre actualitzada la informació administrativa del vostre interès: terminis per fer gestions concretes, calendaris, taxes, horaris, etc. Així mateix, trobareu al vostre abast informació sobre beques i ajuts, certàmens i concursos, premis, actes acadèmics diversos, i tota la informació de la que disposa i que té a veure amb àrees o temes que poden ser del vostre interès. 

Els horaris d'atenció circumstancials i els períodes de tancament per vacances o dies festius, es publicaran al web de la Facultat amb un marge de temps.

 • Donar suport administratiu als òrgans de govern del centre i als ensenyaments.
 • Informar i atendre els estudiants.
 • Donar suport a l'elaboració i la modificació dels plans d'estudis dels diferents ensenyaments.
 • Dur a terme els processos de gestió acadèmica: programació i oferta acadèmica, captació i acollida d'estudiants, accés, matrícula, reconeixement i transferència de crèdits, beques, títols, premis extraordinaris i la resta de procediments vinculats al desenvolupament dels estudis dels alumnes adscrits.
 • Encarregar-se de la gestió de les tesis.
 • Donar suport administratiu a les pràctiques del centre.
 • Resoldre les diferents situacions administratives relacionades amb la matrícula de l’estudiant.
 • Gestionar les actes d’avaluació i qualificació.
 • Expedir certificacions i acreditacions en relació amb els expedients acadèmics dels alumnes matriculats.
 • Proposar convenis i gestionar els programes de mobilitat.
 • Gestionar els convenis de pràctiques.
 • Mantenir actualitzat el contingut acadèmic del web del centre.

Facultat de Belles Arts

Planta baixa de l'Edifici Principal

Carrer de Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona

 

Per tal d'agilitzar les respostes, us preguem que en qualsevol comunicació amb la Secretaria ens faciliteu el vostre NIUB i/o document identificatiu (DNI, passaport, etc).

Actes i qualificacions: actes.bellesarts@ub.edu
Atenció general: sec.ba@ub.edu
Certificats i expedients acadèmics: sec.ba@ub.edu
Convalidacions: graus.bellesarts@ub.edu
Plans docents i títols: sec.ba@ub.edu
Pràctiques: graus.bellesarts@ub.edu
Reconeixement acadèmic: graus.bellesarts@ub.edu
Reconeixement de crèdits: graus.bellesarts@ub.edu

 

Per tal d'agilitzar les respostes, us preguem que en qualsevol comunicació amb la Secretaria ens faciliteu el vostre NIUB i/o document identificatiu (DNI, passaport, etc).

Secretaria de Màsters Universitaris:   master.bellesarts@ub.edu

Secretaria de Màsters i Postgraus Propis: postgrau.bellesarts@ub.edu

Secretaria de Doctorat: doctorat.bellesarts@ub.edu

Graus:
Matins:   tel.  93 403 40 51 / 93 403 40 57  

Tardes:  tel.  93 403 40 51 
 

Màsters i Postgraus:

Matins:  tel.  93 403 40 55  

Tardes:  tel.  93 403 40 51


Doctorat:

Tel. 93 403 40 54

 

HORARIS DE SECRETARIA:

Matins: Dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h

Tardes: Dilluns i dimecres de 16:00 h a 18:00 h.

Setmana Santa, agost i Nadal: tancat. 

 

HORARI D'ESTIU

Matins: de 9:30 h a 13:30 h

Tardes: TANCAT (de l'1 de juny al 12 de setembre)

 

Comparteix-ho: