Oficina d'Afers Generals

Funcions

La seva missió és dirigir i coordinar els processos de gestió econòmica, de compres i els corresponents a la gestió del personal d’administració i serveis i del personal acadèmic i investigador del Centre, d’acord amb la normativa vigents i les directrius definides pel lloc de comandament, amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

L’Oficina d’Afers Generals de Belles Arts té assignades, entre d’altres, les següents funcions:

  • Gestió dels pressupostos de la facultat i de l’administració de centre.
  • Tramitació dels processos relatius al Personal d’Administració i Serveis (PAS).
  • Tramitació dels processos relatius al Personal Docent i Investigador (PDI).
  • Gestió de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis.
  • Gestió de beques de col·laboració.
  • Gestió dels espais així com de les petites obres i les reparacions
  • Control de l’estat de les instal·lacions.
  • Gestió del correu

Suport a l’organització d’actes institucionals

Telèfon: +34 93 403 49 80

Correu electrònic: oag.bellesarts@ub.edu

Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h. i dilluns de 16:00 a 18:00h.

Comparteix-ho: