Accedir amb VPN

Per accedir als recursos de la UB des de fora de la Universitat amb les mateixes condicions de seguretat que ho fas des de la UB pots fer servir la xarxa privada virtual (VPN). El servei està disponible per a tot el personal PDI, PAS i personal extern o col·laborador i als estudiants que facin la sol·licitud.

Quan et connectes a la VPN de la UB, tots els accessos als recursos UB es faran de forma segura ja que la connexió és encriptada. La resta de navegació o connexions que facis a Internet les gestiona el teu proveïdor Internet segons les seves condicions. 

 Tingues en compte que l'accés a recursos electrònics de la UB es fa a través del SIRE.

Alguns serveis específics poden ser:

 •  Servei de fitxers: accés a diferents unitats de xarxa.
 • El SAP (WEBGUI): la que veus encerclada en vermell a la imatge:

 

 Et recomanem fer servir el navegador Edge o Internet Explorer per accedir-hi.

 Si tens problemes amb aquesta aplicació, contacta per correu electrònic a la Unitat de Comptabilitat.

El Portal de Gestió TIC UB per poder obrir tiquets d'incidències i sol·licituds al PAU i altres projectes de seguiment i gestió de casos (projectes Jira).

 

  Algunes aplicacions requereixen que estiguis identificat, consulta informació sobre l'identificador (que pot ser diferent en funció de l'aplicació).

Una connexió VPN permet que un equip que es troba fora de la xarxa UB es connecti amb equips i servidors dins de la xarxa UB amb totes les funcionalitats i tota la seguretat de la xarxa UB. Aquesta tecnologia es basa en una connexió encriptada entre dos punts remots usant Internet, també anomenada túnel VPN. Pel seu funcionament requereix: 

 • Un servidor VPN (allotjat a l'Àrea TIC) 
 • Un programa instal·lat a l'equip de l'usuari que anomenem client VPN. 

 

Quan l’equip remot fa servir el client VPN per establir un túnel a través d’Internet amb el servidor VPN, obté una adreça IP de la UB, així pot accedir a recursos interns de la xarxa UB. Quan es tanca la connexió, el túnel es tanca i l'equip remot deixa de tenir una adreça IP de la UB. 

La VPN és necessària per accedir a certes aplicacions, com per exemple, obrir incidències i peticions a l’Àrea TIC des del portal Gestió TIC UB, si esteu fora de la xarxa de la UB.

Per defecte, el servei està obert a tot el personal PAS i PDI contractat a la UB i al personal col·laborador amb codi de correu @ub.edu activat.

Els alumnes no tenen accés a aquest servei. Si fos necessari l’accés d’algun alumne, cal que el professor responsable es posi en contacta amb el PAU per obrir un tiquet indicant: quin/s alumne/s i a quin/s recurs/os han d’accedir i fins a quina data. Cal tenir en compte que només es donarà accés als recursos on l’alumnat tingui llicència d’ús fora de la xarxa UB.

Les dades de connexió a la VPN són: 

 • Adreça del servidor VPN (portal address): vpnub.ub.edu 
 • Nombre de usuario (username): Identificador local UB 
 • Contr (password): La contrasenya del nostre compte UB

 

Pots consultar la següent guia d'ajuda:Connexió a VPN UB amb GlobalProtect en Windows.

Per instal·lar el client VPN, cal descarregar i executar l’instal·lador que s’adeqüi a la versió de sistema operatiu (32 o 64 bits) que estiguis utilitzant.

 

  No cal que instal·lis el client cada cop que vulguis connectar-te a la VPN UB. Si ja l’havies instal·lat anteriorment, només hauràs d’obrir el client i indicar les teves dades de connexió a la VPN UB.

MacOS

Des de l'Àrea TIC recomanem fer servir el client GlobalProtect sempre que estigui disponible. Per aquells casos en que no sigui possible instal·lar el client GlobalProtect, us facilitem, també, una guia de connexió sobre com connectar-se fent servir el clients de VPN genèric.

 

Linux

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AVIS IMPORTANT: A partir del dia 11 de juliol de 2022, estarà disponible una nova versió del client GlobalProtect (*). A partir del dia 18 serà obligatori accedir al servei fent servir el doble factor d'autenticació.

 

Nota: Per a més informació sobre el VPN Tècnic i el doble factor consulta l'ajuda del següent apartat: VPN Tècnic amb doble factor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________


En Windows

Per instal·lar el client VPN, cal descarregar i executar l’instal·lador que s’adeqüi a la versió de sistema operatiu (32 o 64 bits) que estiguis utilitzant.

 

MacOS

Des de l'Àrea TIC recomanem fer servir el client GlobalProtect sempre que estigui disponible. Per aquells casos en que no sigui possible instal·lar el client GlobalProtect, us facilitem, també, una guia de connexió sobre com connectar-se fent servir el clients de VPN genèric.

 

NOTA: al consultar la guia, tingues en compte que per la instal·lació del client VPN Tècnic cal canviar el nom del servidor de vpnub.ub.edu a vpntecnic.ub.edu.

Linux

Pots descarregar-te el client per a Linux 5.3.4 (caldrà que accedeixis al Núvol UB). Consulta les versions pel client en la pàgina del fabricant.

 

(*) NOTA: Si experimentes problemes en fer servir la versió 5.2.12 per a Windows, pots instal·lar-te la versió 5.1.7 que trobaràs en l'apartat anterior: Windows: instal·lació del client VPN UB.

Per treballar amb VPN Tècnic amb doble factor cal que facis tres accions:

 

1 - Instal·lar el client Global Protect a la darrera versió. (Per a més detalls, consulta l'ajuda anterior Client VPN Tècnic):

 • Per a Windows i Mac: 5.2.12
 • Per a Linux:  5.3.4

 

Una vegada acceptades les pantalles d'instal·lació, connecta't al VPN Tècnic com sempre i comprova que el client s'ha actualitzat a la darrera versió.

 

2 - Configurar i activar el doble factor:

 

3 - Habilitar el segon factor per l'aplicació VPN Tècnic des del Portal 2FA:

 • Una vegada configurat i activat el doble factor ja podràs accedir a través del Portal 2FA al menú Aplicacions i des d'aquest menú podràs habilitar l'aplicació VNP Tècnic perquè et demani el doble factor.
 • Més informació sobre les opcions del Portal 2FA.

 

 • En alguns equips amb Windows, la instal·lació del client GlobalProtect falla amb el següent error:

 

Per solucionar-ho, cal instal·lar Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 i reinstal·lar el client GlobalProtect. Cal escollir la versió vcredist_x64.exe o vcredist_x86.exe depenent de si hem instal·lat el client de 32 (x86) o 64 bits (X64). 

 

 

 

 • El client GlobalProtect es queda en estat "working": Cal que facis clic en l'enllaç click here que surt en la finestra del navegador, tal i com es mostra en aquesta imatge:

Per conèixer més informació sobre els clients GlobalProtect, visita la pàgina del fabricant Palo Alto.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne: