Normativa

de cursos de Postgrau i Extensió Universitària

Aprovada pel Consell de Govern en data 29 de maig de 2013.

Posterior modificació aprovada pel Consell de Govern en data 15 de gener de 2016.

        Català                           Castellà