Activitats dels estudiants

Participar en la vida de la Facultat és una oportunitat i un deure dels estudiants.

Perquè tenen veu i vot en les decisions que afecten al funcionament dels graus és important que s’impliquin en els diferents òrgans de govern de la Facultat.

Els estudiants poden ser membres dels òrgans de govern de tota la Universitat de Barcelona i dels òrgans de la Facultat com ara la Junta de Facultat, Consells d’Estudis dels diferents ensenyaments, Consells de Departament i Comissions delegades de la Junta de Facultat.

Comparteix-ho: