Consell Assessor de la Facultat

El Reglament de la Facultat de Belles Arts preveu, a l'article 22, l'establiment d'un "Consell Assessor" consultiu mixt per tal d'incentivar les relacions entre l'activitat acadèmica i el món laborarl i professional en els seus àmbits respectius.

El Consell tindrà una durada mínima de quatre anys sense límit de permanència dels seus membres que seran ratificats o renovats periòdicament per acord de la Junta de Facultat i a proposta del degà.

D'acord amb aquest article, aquest Consell Assessor tindrà les funcions següents:

  1. Promoure la participació de la facultat en la societat, així com la col·laboració de la societat en el finançament d’activitats del centre.
  2. Contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social.
  3. Orientar sobre les possibles millores en la qualitat dels ensenyaments, de les instal·lacions, serveis i de les activitats del centre.
  4. Establir nexes professionals entre els estudiants, professors, i les institucions relacionades amb la creació i difusió artística.
  5. Totes les altres que la normativa vigent li atribueixin.

 

Membres del Consell

Sr. Ignasi Aballí > Artista
Sr. Antoni Aguirre > Degà del COLBACAT
Sr. Martín Azúa> Dissenyador
Sr. Teresa Badia > Directora d'HANGAR
Sr. Eugènia Balcells > Artista
Sr. Joan Fontcuberta > Fotògraf. Director de l'AAVC
Sra. M.Dolors Tapias > Degana de BBAA
Sr. Pau Herrera > President Comissió Executiva del BCD
Sr. Albert Isern > Dissenyador
Sr. Bartomeu Marí > Director del MACBA
Sra. Pilar Parcerisas > Presidenta de l'ACCA
Sra. Carla Puerto > Directora del Grup Tècnic
Sr. André Ricard > Dissenyador
Sr. Voravit Roonthiva > President de l'ARCC
Sra. Susana Solano > Artista

Comparteix-ho: