Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Perfil d'accés

 • Familiaritat amb els coneixements comuns en tots els batxillerats: història, art, llengua, matemàtiques i ciències naturals.
 • Domini elemental del dibuix.
 • Correcta expressió oral i escrita.
 • Capacitat per defensar les pròpies idees i receptivitat davant les observacions crítiques.
 • Predisposició per resoldre de manera autònoma i amb creativitat els treballs.
 • Disponibilitat per treballar en equip.
 • Capacitat per planificar el treball personal, ser constant i autoexigent.
 • Interès i curiositat per les diferents realitats socials i culturals, com també per les manifestacions artístiques.
 • Capacitat d'adaptació als canvis culturals i tècnics, i d'autoaprenentatge.
 • Domini intermedi de l'anglès en les habilitats de lectura, comprensió, escriptura i expressió oral.
 • Predisposició per a l'aprenentatge i l'ús d'altres llengües.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i familiaritat amb Internet com a font de documentació i d'intercanvi d'informació.
Comparteix-ho: