Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Sistema d'avaluació

L’avaluació dels nostres estudis és continuada, i segueix les directrius establertes a la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges. En cas que un estudiant no pugui complir els requisits d'una avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única seguint el procediment que s’indica en aquest enllaç.

Tant l’avaluació continuada com l’avaluació única estan degudament especificades en el pla docent de cada assignatura.

Comparteix-ho: