Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts

Perfil d'accés

Estudiants procedents del batxillerat artístic, científic, tecnològic i cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

L’estudiant del grau de Belles Arts ha de tenir maduresa personal, actitud oberta i positiva, autoestima, caràcter constant i empàtic; aptituds creatives; caràcter emprenedor en activitats de projecció social i artística; habilitats comunicatives; domini verbal i escrit del català, del castellà i de l'anglès; capacitat de treball autònom i en equip; constància a l'hora de fer i pensar, i interès per estar al dia de l'evolució de les disciplines artístiques i del pensament intel·lectual.
 

Comparteix-ho: