Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)

Treball final de grau

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.

El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau corresponent.

El TFG és una assignatura de segon semestre de 18 crèdits que forma part del pla d’estudis dels graus de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals.

 

 

Professorat

Per fer efectius aquests compromisos dels poders públics és necessària l'existència d'un col·lectiu professional, amb el més alt nivell de formació exigible. El grau de Conservació-Restauració és, per tant, imprescindible per a l'exercici d'una professió que conté elements que la fan, de fet, una activitat d'interès públic.

Matrícula

El TFG es pot matricular per automatrícula el mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

 • Haver superat 180 crèdits, entre els quals han d'estar incloses totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer, segon i tercer curs.
 • Matricular simultàniament amb el TFG les assignatures optatives i obligatòries necessàries per obtenir la titulació.

 

L’alumnat es matricularà a l’àmbit o línia en què desitgi desenvolupar el TFG, tenint en compte el nombre de places ofertades.

Per demanar la convocatòria extraordinària de final d'estudis per al TFG, consulteu l'apartat TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETARIA

Calendari

Convocatòria extraordinària del TFG

 • Entrega del Treball Final de Grau al/la coordinador/a: 11 de gener de 2021.
 • Presentació i defensa del TFG: del 25 al 27 de gener de 2021.
 • Publicació de les qualificacions al Campus virtual: dia 1 de febrer de 2021
 • Revisió: 3 al 5 de febrer de 2021.
   

 Convocatòria ordinària del TFG

 • Entrega del Treball de Final de Grau al/la tutor/a:  7 de juny de 2021.
 • Presentació i defensa del TFG:- setmana del 28 de juny al 2 de juliol de 2021.
 • Publicació de les notes al Campus Virtual: dia 5 de juliol de 2021
 • Revisió: el dia 7 i el 9 de juliol de 2021.

Recomanacions

L’alumnat es matricularà a l’àmbit o línia on desitgi desenvolupar el TFG, tenint en compte el nombre de places ofertades.

 1. Abans de matricular-vos consulteu l'expedient acadèmic per saber si compliu els requisits. 
 2. Consulteu el format de memòria escrita específic.
 3. Abans de fer la presentació del TFG comproveu que reunió el requisit d'haver superat 222 crèdits de la titulació, d'acord amb el pla d'estudis. En cas contrari no podreu fer la presentació.
 4. Si heu matriculat el TFG i no el podeu defensar per no complir els requisits demaneu anul·lació per interès particular, dins dels terminis establerts, per evitar pagar el recàrrec per segons o posterior matriculació de l'assignatura.
 5. Consulteu els Criteris per a la redacció de treballs finals de grau i màster elaborats pels Serveis Lingüístics.

Línies i temàtiques

El grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals proposa una única línia genèrica que abasta tot tipus de Bé Cultural i tots els aspectes relacionats amb la seva conservació-restauració.

Aquesta línia es pot concretar en diferents temàtiques com ara:

 1. Propostes, projectes o processos d’aplicació a un bé o a una tipologia de Bé Cultural
  1. Examen, Diagnòstic i Documentació
  2. Conservació Preventiva
  3.  Conservació Curativa
  4. Restauració
  5.  Aprofundiment de Tècniques d’Intervenció.
    
 2. Estudis teòrics o teoricopràctics sobre:
  1. Història, ús de materials artístics, tècniques i procediments artístics clàssics i moderns i la  seva relació amb la conservació del patrimoni.
  2. Història i ús de materials de conservació-restauració antics i contemporanis.
  3. Antigues intervencions de conservació-restauració.
  4. Criteris d’intervenció.
  5. Altres temes relacionats amb la conservació-restauració del patrimoni.
Comparteix-ho: