Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)

Professorat

Margarita Maria Goretti Alcobe Dominguez ► Fitxa

Pau Arroyo Casals► Fitxa

Cristina Balaguer Farre► Fitxa

Iris Bautista Morenilla► Fitxa

Sonia Angeles Berrocal Seisdedos► Fitxa

Maria Gema Campo Frances► Fitxa

Elisabeth Carvajal Segura ► Fitxa     

Antoni Esparó Torra► Fitxa  

Pere Farrés Bori ► Fitxa   

Raquel Freixas Jambert ► Fitxa         

Rosa Maria Gasol Fargas ► Fitxa      

Salvador Garcia Fortes► Fitxa

Núria Guasch Ferre► Fitxa

Manuel Angel Iglesias Campos► Fitxa

Monica Lopez Prat► Fitxa

Mercè Esther Marquès Balagué► Fitxa

Gonzalo Marti Beltran► Fitxa

Ester Martinez Gil► Fitxa

Anna Nualart Torroja► Fitxa

Marta Oriola Folch► Fitxa

Laura Pinyol Rius► Fitxa

Rosa Marina Ruiz Formento► Fitxa

Cristina Ruiz Recasens► Fitxa

Marta Vilà Rabella► Fitxa

Comparteix-ho: