Universitat de Barcelona

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

Presentació

 

El màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració es proposa com una eina per a la formació avançada dels futurs professionals de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni. L'estructura del màster està pensada per proporcionar coneixements i experiències pràctiques als estudiants de manera que puguin assumir amb èxit la direcció de projectes de conservació-restauració de béns patrimonials.

El Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració es proposa com una eina per a la formació avançada dels futurs professionals de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni. L'estructura del màster està pensada per proporcionar coneixements i experiències pràctiques als estudiants de manera que puguin assumir amb èxit la direcció de projectes de conservació-restauració de béns patrimonials.

Està previst que accedeixin a aquest màster titulats que ja tinguin una formació específica en el camp de la conservació-restauració del patrimoni, precisament perquè aquest sigui una via d'especialització.

L'èmfasi en el contingut del màster rau en la idea de la direcció de projectes, especialment de col.leccions i conjunts patrimonials, de manera que es potencia el paper del conservador-restaurador com a professional que ha de coordinar el treball multidisciplinari que comporta la intervenció en un conjunt assumint totes les competències que implica una intervenció important.

Per garantir la formació en aquests continguts, el màster preveu assignatures dedicades al coneixement, estudi i intervenció de diverses tipologies de conjunts patrimonials, a més d'un bloc dedicat a les tècniques científiques i a la familiarització amb els recursos de què disposa la UB per a l'estudi del patrimoni, com també una assignatura centrada en els aspectes empresarials i administratius de las accions de conservació-restauració.

Dades bàsiques
Interuniversitari No
Crèdits 60
Professionalitzador No
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació No
Centre de gestió Facultat de Belles Arts
Places 20
Idioma de docència català (30 %), castellà (63 %), anglès (7 %)
Preu orientatiu per crèdit 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
Coordinador CRISTINA RUIZ RECASENS
Adreça electrònica postgraduate-bbaa@ub.edu
Comparteix-ho: