Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (en extinció)

Presentació

Circumval·lació urbana - Màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat - Facultat de Belles Arts - Universitat de Barcelona

El màster segueix la línia de centrar el focus en el projecte urbà com a element que permet catalitzar altres continguts. El focus es fixa en el projecte d'espai públic i, per la seva organització i atesa la procedència del professorat, adquireix una dimensió interdisciplinària. El disseny del màster es fonamenta en el principi que la recerca en l'àmbit del disseny urbà no es pot dur a terme d'una manera totalment separada de la recerca pràctica operativa. És un dels pocs màsters d'aquest àmbit que té un component social i de sostenibilitat molt marcat.
L'objecte del màster és el disseny urbà, un concepte que per no induir a equívocs requereix certs acotaments. Podem entendre el disseny urbà com el procés de donar forma a les condicions físiques per a la vida en ciutats. En aquest sentit, és l'art de «fer ciutat». Implica dissenyar edificis, grups d'edificis, espais i paisatges, i establir els processos que fan possible un desenvolupament sostenible.

Amb independència de les definicions utilitzades, gairebé tots els autors que han escrit sobre aquest tema assenyalen quatre característiques bàsiques del disseny urbà:
  • Té com objecte de treball la ciutat i el seu espai públic, territori dels processos de l'esfera pública, àmbit amb el qual no s'ha de confondre.
  • En els seus processos es basa en les disciplines de projecte i hereta una llarga tradició que té els orígens en el Renaixement.
  • Posseeix forts components d'interdisciplinarietat que són estructurals a les seves pràctiques.
  • Suposa, necessàriament, el treball cooperatiu en equip i, si pot ser, multidisciplinari.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Crèdits 90
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat de Belles Arts
Places 25
Idioma de docència Castellà: 75%, Anglès: 5%, Portuguès: 20%
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
Coordinació ANTON. DE PADUA REMESAR BETLLOCH
Adreça electrònica master.dur@ub.edu
Comparteix-ho: