Universitat de Barcelona

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

Matrícula
Alumnes de nou ingrés

La propera edició del màster serà el curs 2019-2020. El període de preinscripció s’obrirà el febrer del 2019 i la matrícula serà entre juliol i setembre del 2019

Alumnes antics (màster començat el curs 2016-2017)

Matrícula primer semestre del curs 2017-2018: setembre del 2017

Matrícula segon semestre del curs 2017-2018: febrer del 2018

Matrícula primer semestre del curs 2018-2019: setembre del 2018

Matrícula segon semestre del curs 2018-2019: febrer del 2019

Comparteix-ho: