Universitat de Barcelona

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (biennal)

Matrícula

Per poder matricular-se al Màster la primera vegada, prèviament s'ha de fer la preinscripció.

El màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració s'ofereix cada dos anys. La propera edició serà el curs 2021-2022.

Calendari:

Matrícula ordinària: del 15 al 29 de juliol de 2019 i del 13 al 27 de setembre de 2019.
Segon semestre: del 3 al 14 de febrer de 2020.

La matrícula de nou ingrés es formalitza a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat i a partir de la segon curs la matrícula es pot fer de manera presencial o en línia.

En el moment de formalitzar la primera matrícula és necessari complir tots els requisits d’accés i admissió al Màster i presentar la documentació que ho acredita.

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB.

Preu dels crèdits de màsters universitaris

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

 

Més informació a:

 

Comparteix-ho: