Universitat de Barcelona

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

Matrícula
Admissió de nous alumnes pel curs 2017-18, oberta
Alumnes de nou ingrés

El període de matrícula per als alumnes que hagin fet la preinscripció i hagin estat admesos serà del 17 al 28/07/17 i del 12 al 29/09/2017

 

Les classes s'iniciaran el 5 de setembre de 2017 i s'impartiran fins a finals de gener de 2018.

Les assignatures amb docència presencial (30 crèdits) només s'ofereixen de forma biennal.

El màster té prevista la participació de professors o professionals externs i la realització de conferències. A l'inici del curs es concretarà el calendari d'aquestes sessions.

La participació del personal dels Centre Cientificotècnics de la UB està prevista dins de les sessions de l'assignatura Mètodes científics aplicats a l'estudi del Patrimoni. http://www.ccit.ub.edu/es/home.html

El Museu Nacional de Catalunya ofereix als estudiants del màster un mòdul optatiu MNAC-PRO de diverses sessions al matí que es realitza en diversos departaments i àmbits del Museu. (http://www.museunacional.cat/es)

Alumnes de segon curs

El període de matrícula pels alumnes de segon curs serà el 15 i 16 de setembre del 2016.

En aquest moment l'estudiant pot fer la matrícula del Treball Final de Màster (TFM) per cursar-ho en el primer semestre o en el segon semestre. Si el TFM es realitzarà en el segon semestre, l’alumne també es podrà matricular de l'1 al 3 de febrer de 2017.

Els estudiants que matriculin el TFM en el primer semestre hauran d'enviar un email a master.cons.rest@ub.edu indicant la seva proposta de tema abans del 19 de setembre.

Comparteix-ho: