Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació en Disseny per al Sector Turístic

Objectius i competències

Objectius

A fi de potenciar el paper del disseny en les estratègies de gestió de les empreses turístiques i ajudar-les a innovar, el màster es proposa:

- Aplicar la recerca en disseny a la cerca de productes i serveis turístics nous.

- Integrar la metodologia i la filosofia del disseny creatiu (design thinking), com a pràctica reflexiva per afrontar projectes innovadors per al turisme.

- Desenvolupar les competències interdisciplinàries que integren el disseny, la recerca i la innovació.

- Formar investigadors capaços de desenvolupar creativitat, innovació, gestió i orientació a la qualitat en dissenyar productes, sistemes i serveis turístics en tots els àmbits d'aplicació possibles.

- Formar professionals capaços d'aplicar també criteris de sostenibilitat i d'universalitat en desenvolupar productes per a la indústria turística.

L'objectiu del programa formatiu és l'adquisició de les competències que faculten l'estudiant en la recerca i la innovació en disseny per mitjà del:

- Disseny de productes i serveis.
- Disseny d'elements gràfics i de comunicació.
- Disseny d'ambients.

Competències

El programa formatiu aposta sobretot per competències sistèmiques, com ara la creativitat, la gestió del projecte, l'orientació a la qualitat i la innovació. Inclou, a més, competències com són la capacitat d'aplicació sistemàtica del disseny estratègic en la gestió d'equipaments i instal.lacions turístics.

  • Competències pròpies de la recerca en general: rigor acadèmic, exigència personal, humilitat científica, capacitat sistèmica, habilitats comunicatives, capacitat per elegir i aplicar adequadament els mètodes disponibles.

  • Competències específiques de la recerca en disseny: raonament inductiu i abductiu, anàlisi qualitativa, coherència en el procés de disseny, consistència en la presa de decisions, domini dels sistemes de representació com a eina analítica.

  • Competències, habilitats i tècniques que fomenten la innovació basada en el disseny: disseny basat en l'usuari, disseny universal o per a tothom, control del factor verd en productes i serveis, efectes mediambientals.


Hi ha altres competències de les humanitats i les ciències socials que permeten descobrir intervencions turístiques innovadores, comprendre'n l'abast i valorar-les culturalment com a atraccions d'interès turístic i elements integradors de la identitat dels diversos territoris.
Comparteix-ho: