Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Pràctiques

El màster no ofereix practiques curriculars en el seu programa d’estudis.

Malgrat això, en el marc dels projectes de recerca coordinats per l’equip docent i a l’amprà dels convenis de col·laboració signats pel CR POLIS, s’integren pràctiques en el desenvolupament d’algunes de les assignatures, especialment en Taller de Gestió de Projectes. Els estudiants reben una certificació d’aquesta activitat.

D’altra banda el estudiants, a través de  Feina UB, poden realitzar pràctiques no curriculars a empreses i institucions, que afavoreixen l'adquisició de competències que preparen per a l'exercici professional de l'estudiant universitari.

Es duen a terme al llarg del curs acadèmic tot acordant prèviament el conveni i els continguts del projecte formatiu: període, nombre d'hores, horari, funcions, competències, tutors, etc.

Durada: pel que fa a les pràctiques curriculars és variable segons cada pla d'estudis; i les extra curriculars fins a 750 hores per curs acadèmic.

L'estudiant està cobert per l'assegurança escolar o voluntària, segons l'edat, a més de per danys a tercers.

L'estudiant tindrà un tutor de la facultat i un de l'empresa, que hauran de coordinar-se durant el desenvolupament de la pràctica.

Al tenir caràcter formatiu, no poden derivar en obligacions pròpies d'una relació laboral.

El conveni recull la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant i la confidencialitat de dades de l'empresa.

http://www.ub.edu/feinaub/empreses_practiques.html

Comparteix-ho: