Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Sistema d'avaluació

Tot seguint la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012), el Màster utilitza l'avaluació continuada com a eina bàsica d'avaluació. Aquesta avaluació continuada, seguint la memòria de verificació del Màster, incorpora instruments de paper (escrits, diari de camp, esbossos, dibuixos, plantes, alçats, etc. monocrom i en color.); proves orals (explicació del procés de treball en petits grups o en grup total, presentació i defensa del procés de projecte); instruments basats en l'observació (bona part d’allò que es presenta mitjançant instruments de paper està basat en el treball directe d’observació); treballs realitzats per l'estudiant (en diferents formats: informes, presentacions, “papers”, projectes de recerca) i instruments de co-avaluació (el procés de taller implica el debat i la discussió i en aquest sentit entenem que són procediments fonamentals de co-avaluació).

Comparteix-ho: