Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Sortides professionals

El màster forma professionals que poden integrar-se com a tècnics superiors en equips de planificació, gestió i producció en els camps del disseny urbà, l'urbanisme, la planificació territorial i la planificació de la gestió cultural, així com la planificació estratègica, la gestió comunitària i la gestió i producció de l'art públic. També capacita l'estudiant per a l'exercici lliure com a professional en aquests camps.
Atesa l'estructura potenciadora de la recerca, facilita la continuació de la formació en el camp de la recerca per la via del doctorat.
Comparteix-ho: