Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Matrícula

Per poder matricular-se al Màster la primera vegada, prèviament s'ha de fer la preinscripció.

El màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat s'ofereix cada dos anys. La pròxima edició serà el curs 2023-2024.

Calendari:

Matrícula ordinària: del 5 de setembre de 2022 fins al 14 d'octubre de 2022.

Segon semestre: del 3 al 24 de febrer de 2023.

 

La matrícula de nou ingrés es formalitza a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat i a partir del segon curs la matrícula es pot fer de manera presencial o en línia.

En el moment de formalitzar la primera matrícula és necessari complir tots els requisits d’accés i admissió al Màster i presentar la documentació que ho acredita.

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB.

Preu dels crèdits de màsters universitaris

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

 

Més informació a:

Comparteix-ho: