Universitat de Barcelona

Màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)