Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Objectius i competències

Objectius

La finalitat del màster de Producció i Recerca Artística és la formació de productors artístics dins dels camps de creació més avançats i l'adquisició de recursos per a la recerca a partir de la producció artística.
Aquest màster ofereix la possibilitat de reexplorar críticament els llenguatges, els mitjans i les disciplines de l'art des de dins mateix de la pràctica i la investigació artística, fent que l'alumnat s'impliqui conceptualment en els mitjans que utilitza i en la regeneració de les línies discursives de l'art.
L'objectiu és aconseguir la inserció laboral de l'alumnat en un mercat ampli, polivalent i molt canviant, gràcies a la formació qualificada que proporciona en les competències requerides per donar resposta a la realitat artística actual, amb productes d'excel·lència creativa, altament valorats i absorbits en el context cultural, artístic i empresarial.
El màster capacita l'alumnat per desenvolupar processos innovadors de treball artístic, amb el resultat de productes competitius i d'investigacions vinculats a la renovació del pensament. Així mateix, també els prepara especialment per establir un discurs intel·lectual i investigador avançat, en evolució contínua, associat a les produccions artístiques.

Competències

En relació amb la producció i recerca d'arts intermèdia i medials, un cop acabat el màster, l'alumnat ha d'assolir les capacitats següents:

 • Coneixement de les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i d'investigació.

 • Capacitat per fer servir els conceptes i les definicions adequats a la producció artística.

 • Capacitat per integrar aquesta producció en discursos oberts a debat i, per tant, acotar el projecte artístic amb bases rigoroses.

 • Coneixement dels llenguatges i les disciplines de l'art intermèdia i medial que possibiliten l'establiment d'un posicionament intel·lectual de fons, associat a cada projecte artístic i a la seva investigació.

 • Capacitat per usar la bibliografia adequada i prou documentada per preparar, realitzar i investigar un projecte artístic.

 • Capacitat per fer servir els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l'art intermèdia i medial per elaborar un projecte artístic.

 • Capacitat per utilitzar la forma i el mode de producció d'un projecte artístic en condicions professionals.

 • Capacitat per dominar els recursos propis de la presentació d'un projecte artístic en un context i un espai determinat.

 • Capacitat per generar projectes artístics orientats a la investigació i que obrin noves perspectives.

 • Capacitat per interactuar adequadament amb els conceptes treballats en un projecte artístic i l'ús de les tècniques i tecnologies.

 • Capacitat per presentar i articular projectes artístics en l'espai expositiu, en l'espai públic i a les xarxes telemàtiques.

 • Capacitat per establir relacions en un context cultural i per generar la pròpia empresa de producció artística o cultural.

 • Capacitat crítica, en relació amb la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent de l'àmbit cultural i social del moment.

Comparteix-ho: