Pràctiques

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l'adquisició de competències que el prepari per a l'exercici d'activitats.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (assignatures obligatòries o optatives incloses en el pla d'estudis de les titulacions oficials) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la UB i l'empresa, entitat o institució pública o privada.

El conveni l'han de subscriure el degà o degana de la facultat per delegació del rector o rectora i la persona que ocupi la representació legal de l'empresa, entitat o institució pública o privada.

La formalització del conveni és prèvia a la incorporació dels estudiants a l'empresa, entitat o institució pública o privada.

Normativa de pràctiques externes i Reial decret

 

Model de CONVENI de pràctiques externes

  • Model d'acord intern UB-UB (Pràctiques curriculars en serveis de la UB)
    Els acords de col·laboració entre centres i unitats de la Universitat de Barcelona perquè els seus alumnes hi realitzin pràctiques curriculars mai no poden preveure un ajut o prestació econòmica per a l'estudiant.

 

Model de certificat per a l'estudiant

Models d'informe del tutor de l'empresa i de memòria de l'estudiant en pràctiques
*Els documents d'informe i memòria són obligatoris, però els models que us presentem són orientatius.

 

Assegurança escolar

  • Cobertures de l'assegurança escolar (pendent de confirmar)
  • Cobertures de l'assegurança escolar obligatòria 
  • Cobertures de l'assegurança escolar voluntària 
  • Cobertures de l'assegurança escolar amb targeta sanitària europea 
  • Informació sobre l'assegurança escolar 
  • Centres mèdics de les comarques barcelonines vinculats a l'assegurança escolar

 

Estudiants estrangers no comunitaris

 

+info

 

Comparteix-ho: