Sol·licitud de documents acadèmics

Pots demanar l’expedició de documents acadèmics, si estàs cursant o has cursat estudis de llicenciatura, grau i/o màster universitari a la Facultat de Belles Arts. No es pot utilitzar aquest procediment si es va cursar la Llicenciatura de Belles Arts del pla de 1982.

La Secretaria d'Estudiants i Docència gestionarà la teva sol·licitud quan hagis fet el pagament de les taxes (excepte en el cas de l'expedient acadèmic que és gratuït) i quan el document estigui disponible et farà la corresponent comunicació.

Per sol·licitar documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

Els documents es poden tramitar són:

 

Iniciar la sol·licitud
 

Preus públics:  
Expedient acadèmic - gratuït
Certificat de matrícula  - 27,27 €
Certificat acadèmic personal - 27,27 €
Certificat per trasllat a una altra universitat - 54,54 € 

La Normativa Acadèmica i Econòmica de matrícula de la UB estableix els supòsits en què es poden aplicar exempcions i/o bonificacions als preus públics.