Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus Master in Science in Health Management in Aquaculture

Dades de l'ensenyament

En aquest apartat es presentaran les dades més significatives de l’ensenyament. Aquestes dades sorgeixen d’un conjunt d’indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del sistema de garantia interna de qualitat del centre. Així doncs, aquestes dades permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, i a partir dels resultats fer propostes per millorar-lo i retre comptes als diferents grups d’interès i la societat en general.
Comparteix-ho: