Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Treball final de màster

Informació

El treball de recerca del màster s’ha de realitzar sota la direcció d’un professor i dins de les línies de recerca incloses en el màster (pròpia de l'àmbit de l'especialitat que es cursi).

El contingut del Treball de Recerca del Màster podrà ser de dos tipus:

  • Treball experimental: elaboració d’un experiment de curta durada on es presenti el disseny, metodologia i anàlisi dels resultats.
  • Treball de presentació del projecte de tesi doctoral: per a aquells estudiants que pensin seguir dins del programa de doctorat. Contemplarà la justificació del projecte, “state of the art” del tema/s d’estudi, detall del treball de camp o experimental a realitzar, metodologia, proposta de continguts generals.
  • Treball d’anàlisi de dades experimentals provinents d’anteriors experiments, recull de treballs, dades públiques, etc.

Lliurement i presentació

Dates de lliurament (convocatòria única):  15 de setembre.

Lloc de lliurament: secretaria del departament d'ecologia (Anna M. Domingo), de 9 a 14 h. Es lliuraran tres còpies del treball amb la signatura del director/tutor.

Dates de lectura: durant els 15 dies següents a l'entrega. Les dates es publicaran al web del màster.

Comparteix-ho: