Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Organització i metodologia docent

El màster d'Agrobiologia Ambiental té una càrrega docent de 60ECTS, distribuïts en:

 • 18 ECTS obligatoris que constitueixen la base del màster i estan distribuïts en 3 assignatures.
 • 24 ECTS optatius a escollir entre una oferta de 36 crèdits que engloben diverses àrees de coneixement relacionades amb l'agrobiologia ambiental com la producció sosntenible de cultius, control biològic de malalties, fitoremediació, teledetecció, fenotipatge, agrigenòmica, bioestimulants, postcollita, aliments funcionals, desenvolupament de productes i gestió d'empreses.
 • 18 ECTS obligatoris del Treball Final de Màster.

La metodologia docent de les assignatures que consititueixen aquestes matèries consta de les diferents activitats formatives que estan detallades al Pla Docent (PLAE) de cada assignatura. En conjunt, són activitats pressencials, tutelades i autònomes:

 • Clases teòriques magistrals
 • Clases teòric-pràctiques
 • Pràctiques de laboratori
 • Pràctiques d'ordinador
 • Pràctiques amb documents
 • Seminaris
 • Sortides de camp - Visites
 • Treball tutelat
 • Treball autònom

Per dur a terme aquestes activitats la Facultat de Biologia disposa d'aules, laboratoris de pràctiques, un Servei de Camps Experimentals amb hivernacles, cambres de creixement i aparells de mesura. A més, té accés als equips i tècniques dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona. Disposa també d'una excel·lent biblioteca amb accés (on line) a revistes científiques de les matèries, sistema de prèstec de llibres i ordinadors, així com a sales per treballs en grup.

Comparteix-ho: