Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Darreres novetats

Novetats del Màster d'Agrobiologia Ambiental

Actualització informació del TFM

Data notícia: 26/03/2021

El Treball Final de Màster (TFM) és un treball de recerca que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster. 

El període d'entrega del treball escrit pel curs del màster 2020-21 serà, com a màxim, fins el 5 de juliol del 2021 a las 14:00

La defensa davant la comissió tribunal s'efectuarà entre el 12-16 de juliol del 2021.

Aquells alumnes que vulguin sol·licitar la presentació del TFM durant el període de setembre, ho hauran de comunicar al coordinador del màster abans del 28 de juny del 2021.

Per a més informació relacionada amb l'elaboració del TFM, adreceu-vos al següent enllaç.

Obertes les preinscripcions al màster pel curs 2021-22

Data notícia: 15/01/2021

El màster d'Agrobiologia Ambiental es prepara pel nou curs 2021-22 i ja té les preinscripcions obertes.

Aquest any el màster té un únic període de preinscripció fins el 16 de juny 2021 i és necessari estar preinscrit per tal d'efectuar la matrícula. A més, recordem que la preinscripció no és vàlida si no s'entrega tota la documentació llistada a la pàgina de preinscripció d'aquest portal.

Si et cal més informació a l'hora d'efectuar la preinscripció, no dubtis en escriure la coordinadora del màster mitjançant correu electrònic a martapinto@ub.edu.

 

Selecció beca Màster-Agrofresh

Data notícia: 15/09/2020

Ens complau informar que l'alumna del Màster d'Agrobiologia AmbientalRachida Bouchikh, ha estat guardonada amb la beca pròpia del màster en col·laboració amb l'empresa Agrofresh per tal de realitzar el seu TFM sobre l'efecte del 1-MCP aplicat en camp sobre la maduració i qualitat de les cireres. 

 

 

AJUTS per la realització del Màster d'Agrobiologia Ambiental pel curs 2020/21

Data notícia: 12/03/2020

Es convoquen 2 AJUTS per la realització del Màster d'Agrobiologia Ambiental pel curs 2020/21. Els estudiants interessats en la realització d'un dels següents dos Treballs Finals de Màster (TFM) hauran d'enviar un correu a l'atenció de Sergi Munné Bosch (smunne@ub.edu) juntament amb el seu expedient acadèmic, una carta de motivació i el resguard de pre-inscripció al Màster d'Agrobiologia Ambiental, abans de la data indicada més a baix:

  • TFM - "Desenvolupament d'un projecte de jardineria vertical per la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona)".

Aquest treball es realitzarà a la Universitat de Barcelona, concretament a la Facultat de Biologia. Data límit de presentació de candidatures: 5 de Juny de 2020. L'alumne/a seleccionat/da haurà d'estar preinscrit al Màster en el moment de la presentació de la seva candidatura i podrà optar a un ajut econòmic per la realització del Màster vinculada a una beca de col·laboració amb la Universitat de Barcelona. L'ajut consisteix en la retribució mensual de 370 euros durant el curs acadèmic vinculada a la concessió d'una beca de col·laboració de la UB.

  • TFM - "Efecte del 1-MCP aplicat en camp sobre la maduració i qualitat de les cireres".

Aquest treball es realitzarà en col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'empresa Agrofresh a Lleida. Data límit de presentació de candidatures: 5 de Setembre de 2020. L'alumne/a seleccionat/da haurà d'estar preinscrit i matriculat al Màster en el moment de la presentació de la seva candidatura i podrà optar a un ajut econòmic per la realització del Màster vinculada a un ajut atorgat per part de l'empresa. L'ajut consisteix en el reintegrament de l'import equivalent a la matrícula del Màster.


Per a més informació contactar per correu: smunne@ub.edu

Novetats pel curs 2020/2021

Data notícia: 09/03/2020

El màster d'Agrobiologia Ambiental presenta diverses novetats pel pròxim curs 2020/2021, les quals s'engloben en els següents 3 punts:

  1. Continguts/coneixements: més enfoc cap a la producció sostenible de cultius, ja siguin cultius agrícoles, hortícoles o forestals, amb un major èmfasi en cultius concrets i estudi de casos. Actualment, és indispensable que l'agricultura i la biotecnologia prioritzin la sostenibilitat i el medi ambient, de manera que els nous professionals que treballin en el sector no tan sols assoleixin les demandes actuals de producció amb productes de qualitat, sinó que aquests s'obtinguin de forma sostenible.

  2. Know-hows: el màster d'Agrobiologia Ambiental pretén professionalitzar a l'estudiant, donant eines per a treballar en el camp de la producció vegetal per la seva incorporació en empreses del sector agrícola, biotecnològic i ambiental, però també incorporant una visió més àmplia per poder incorporar-se en empreses químiques i alimentàries, o d'enginyeria. Aquests know-hows inclouen, entre altres, saber trobar informació i extreure-la de manera ràpida i efectiva per a preparar-se una reunió de treball, saber redactar un informe científic o tècnic per a empreses, poder rebatre amb arguments científics consolidats altres propostes en una reunió d'empresa, o saber dissenyar experiments i desenvolupar idees inicials per a nous projectes.
     
  3. Treballs Final de Màster (TFM): els TFM estaran molt més orientats a l'empresa, amb una major orientació profesionalizadora per a poder capacitar a l'alumne a emprar aquestes eines que són útils per a treballar en el sector i poder-les posar en pràctica. El nou coordinador s'encarregarà personalment de donar la millor orientació individualitzada a cada alumne i establir clarament quins són els objectius formatius del TFM. Per a aquells estudiants que ho sol·licitin, s'oferirà la possibilitat que l'alumne pugui realitzar el TFM durant el segon semestre a l'estranger. Es facilitaran els contactes amb empreses o centres de recerca (segons es prefereixi) perquè l'alumne pugui realitzar el seu TFM íntegrament en un país de la Unió Europea.

Comparteix-ho: