Universitat de Barcelona

Màster de Neurociències

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals del màster són el següents:


 • Adquirir la transversalitat de coneixements per garantir una visió multidisciplinària de les tasques desenvolupades pels científics.
 • Desenvolupar la capacitat d'aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític.
 • Actualitzar coneixements moleculars i cel·lulars, i integrar-los per abordar aspectes com ara la comprensió, la prevenció o el tractament de malalties que afecten el sistema nerviós.
 • Assolir la formació com a científics en l'àmbit biomèdic que faci de pont entre la recerca bàsica i la clínica.
 • Promoure la interacció entre la universitat i l'empresa, i impulsar el desenvolupament i la gestió de centres R+D i fundacions de recerca.
 • Assolir la formació com a experts en l'àmbit biomèdic de les neurociències per exercir com a docents.

Competències

Competències generals:


 • Capacitat de parlar bé en públic.

 • Capacitat d'entendre que els coneixements científics són transversals per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

 • Capacitat d'aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític en l'àmbit dels diferents camps de les neurociències.

 • Capacitat d'entendre la importància de la interacció entre universitat i empresa per promoure la innovació i la transferència.

 • Capacitat de respectar profundament l'ètica i la integritat intel·lectual.

 • Capacitat de comunicar els resultats utilitzant els diversos mitjans de difusió i coneixent-ne les limitacions.

Les competències específiques que ha d'adquirir l'estudiant estan relacionades amb tres blocs de coneixements que fan referència a:

1. Funcionament normal del sistema nerviós.

2. Alteracions i envelliment del sistema nerviós.

3. Metodologia utilitzada per a l'estudi del sistema nerviós.

Comparteix-ho:

Avisos