Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Pla d'estudis

Pla d'estudis Màster en Antropologia Biològica

  • 20 ECTS obligatoris en la Matèria 1 + 20 ECTS optatius, dels quals si se’n fan 10 ECTS dins de les Matèries 2 o 3 s’obté l’especialitat, la resta d’optativitat es pot triat en les Matèries 2, 3 o 4 + 20 ECTS obligatoris de Treball Fi de Màster.
  • Complements formatius al Màster: Aquells alumnes que necessitin formació complementària en àmbits deficitaris de la seva formació, per indicació de la Comissió Coordinadora del Màster hauran de fer fins a un màxim de 30 ECTS en assignatures de Grau o bé en les assignatures pròpies del Màster “Coneixements bàsics en Antropologia Biològica-Conceptes Clau” que seria impartida per la UB, i “Coneixements bàsics en Antropologia Biològica-Tècniques Instrumentals” que seria impartida per la UAB, totes dues assignatures són de 3 ECTS cada una.

https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/6442468/Pla+d%27estudis+1.jpg/868352a4-ff1a-7fa8-69e3-bc6768123e78?t=1582123422441

Comparteix-ho: