Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Treball final de màster

El Treball Fi de Màster (TFM) de 20 ECTS consisteix en el disseny i execució d’un treball dins de les línies principal d’investigació del professorat del màster o en entitats col·laboradores externes. El treball experimental (de 6 a 9 mesos aproximadament) acaba amb la presentació d’una memòria escrita i la seva defensa oral davant d’un tribunal.

Les línies principals d’investigació són: Antropologia Física i Forense, Evolució Humana, Primatologia, Biodemografia, Citogenètica, Genètica de Malalties Complexes, Epidemiologia i Genètica de Poblacions Humanes. 

En els documents adjunts trobareu la descripció i la normativa completa del TFM així com diferents annexos que se citen en el document principal.

TFM a l'estranger

 

  

"Erasmus a Màsters" nova web de l’ORI: http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

La UB disposa també d'un ampli ventall de convenis amb diferents països on és possible realitzar el TFM. Per tal de conèixer les ofertes, possibilitats d'obtenir finançament a través de programes de mobilitat, convocatòries ERASMUS, etc, contacteu amb la Oficina de Relacions Internacionals ORI de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm

La convocatòria de mobilitat s'obre entre setembre i octubre. 

practicum.erasmusbio@ub.edu 

+34 93 403 48 27

ori.biologiaub (Skype)

Recull de treballs

Comparteix-ho: