Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir els coneixements en aqüicultura basats en la producció, la sostenibilitat i la responsabilitat.

 • Conèixer els avenços en nutrició, metabolisme i creixement en espècies aqüícoles, fent èmfasi tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.

 • Conèixer l'estat actual del coneixement immunològic i patològic en espècies d'interès per a l'aqüicultura, mitjançant les eines necessàries per al diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties, a més de conèixer la interacció de l'aqüicultura i el medi ambient.

 • Entendre els criteris de disseny i els fonaments d'enginyeria necessaris per promoure o gestionar de manera viable un sistema d'aqüicultura, i les bases d'organització d'una empresa respecte tant als aspectes tècnics com als de gestió empresarial i de mercat.

 • Adquirir les eines i els coneixements necessaris per desenvolupar investigació en aqüicultura en centres públics i privats.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar, sintetitzar o redactar documents i interpretar protocols de caràcter professional i científic en els diferents àmbits especialitzats de l'aqüicultura.
 • Capacitat per adquirir domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i apreciar la importància del debat i treball en equip, la comunicació interpersonal i la responsabilitat.
 • Capacitat per dissenyar experiments i aplicar mètodes científics que permetin desenvolupar una autonomia suficient per participar en col·laboracions i projectes científics o tecnològics.
Competències específiques
 • Capacitat per conèixer i escollir els paràmetres de nutrició, creixement i reproducció adequats per obtenir un producte de bona qualitat en aqüicultura.
 • Capacitat per identificar les bases de funcionament dels sistemes de producció aqüícola i avaluar-ne les repercussions sobre el medi ambient, mantenint la salut i el benestar dels animals, i prioritzant l'estratègia de prevenció més que de teràpia.
 • Capacitat per dissenyar les instal·lacions i definir programes de maneig d'una explotació aqüícola d'acord amb els condicionants biològics, físics i econòmics disponibles, i prendre decisions tècniques en gestió i manteniment del centre.
Comparteix-ho: