Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Accions de suport i d'orientació

Es desenvolupen accions de suport i orientació en la fase prèvia dels estudis, durant el desenvolupament dels mateixos i en la fase final, així com en les situacions en què els estudiants tenen necessitats específiques.


Accions en la fase inicial dels estudis del màster:

a) Activitats de presentació del màster: Sessions informatives als alumnes preinscrits sobre l'estructura del màster i guia per al procés de la matrícula en línia.
b) Col · laboració en activitats d'acollida per als estudiants de programes de mobilitat matriculats a la UB.
c) Col · laboració amb els coordinadors de programes de mobilitat.

Accions durant el desenvolupament dels estudis de Màster:

a) Atenció personalitzada a l'estudiant per orientar, i ajudar-lo a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l'ampliació del seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia.
b) Informació d'interès per a l'estudiant: estades formatives fora de la UB (programes Erasmus, o equivalents), beques, altres ofertes de màster ....
c) Tutories informatives sobre les línies de recerca ofertades per a la realització de treballs experimentals i empreses del sector i centres d'aqüicultura que puguin acollir alumnes en pràctiques experimentals.


Accions a la fase final dels estudis:

a) Accions de formació i d'orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat en altres estudis.
b) Informació sobre recursos del SAE relacionats amb la inserció laboral.
c) Atenció personalitzada a l'estudiant per orientar, especialment pel que fa a la seva inserció professional ia la continuïtat dels estudis especialment en la incorporació a la realització de la tesi doctoral

Accions dirigides a donar suport a l'alumnat amb característiques o perfils específics:

Estudiants amb minusvalidesa, amb rendiment d'excel · lència, esportistes d'elit etc ... i accions dirigides específicament a informar i donar suport a estudiants estrangers.

Comparteix-ho: