Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 10 de juny del 2022.
Resolució: 22 de juny.

- Segon període: de l'11 de juny al 4 de setembre del 2022.
Resolució: 13 setembre.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula

Juliol: del 18 al 22.



Setembre: del 15 al 30.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: