Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Pla d'estudis

El Màster en Aqüicultura ofereix 4 assignatures: 3 assignatures de 10 crèdits cadascuna de formació específica del Màster en Aqüicultura obligatòries i 1 assignatura de Treball Final de Màster, que inclou un treball experimental  de 30 crèdits en l’ àmbit de la aqüicultura en centres  recerca o empreses.

Les assignatures són una combinació de classes presencials teòriques, classes de pràctiques de laboratori, problemes o d'aula d'informàtica, seminaris, conferències amb professors convidats i treballs tutoritzats.

Durada

La durada del màster és de 60 crèdits.

Lloc d'impartició

Els 30 crèdits de formació específica s'imparteixen seqüencialment en el temps a les tres Universitats començant a l'Universitat de Barcelona, després a l'Universitat Autònoma de Barcelona i finalment a l'Universitat Politècnica de Catalunya. La resta de crèdits corresponen a  la realització de treball de recerca.

 

Places

25

Assignatures obligatories del Màster en Aqüicultura:

  • Fisiologia de les espècies d'interès en aqüicultura– 10 ECTS (UB)
  • Salut i benestar animal en animals aquàtics – 10 ECTS (UAB)
  • L'aqüicultura com a sector productiu – 10 ECTS (UPC)

Assignatura de Recerca i Innovació:

  • Treball final de master – 30 ECTS

Comparteix-ho: