Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Treball final de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) persegueix un doble objectiu: d'una banda proporcionar a l'alumne les eines per desenvolupar un projecte de recerca o de producció / tecnològic dins d'algun dels àmbits de recerca o empresarials aqüícoles, i per un altre promoure una actitud proactiva i emprenedora en l'estudiant que l'ajudi a desenvolupar-se en l'entorn professional.

El TFM és el resultat d'un màxim de 750 hores de treball de l'alumne que es poden realitzar bé en un laboratori receptor en el qual l'alumne s'ha de familiaritzar amb diverses tècniques de laboratori i dur a terme un projecte experimental, bé en una empresa del sector en què l'alumne dugui a terme un projecte de recerca, una intervenció o una innovació. El TFM finalitza amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de màster sobre un tema relacionat amb l'aqüicultura on l'estudiant pugui integrar el conjunt d'habilitats i competències adquirides en el màster.

Les tres universitats organitzadores del màster pertanyen a la XRAq (Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura, (http://www.xraq.cat/) juntament amb diversos grups de recerca de l'IRTA (Institut de Recerca Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya ) (http://www.irta.cat/es-ES/Paginas/default.aspx) i de l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigació Científiques (http://www.icm.csic.es/es/ content / institut-de-ciències-del-mar).

 A més existeixen col · laboracions amb empreses i altres institucions en les quals també es poden fer el Treball Final de Màster, algunes de les quals es relacionen a continuació, però també es poden establir convenis amb altres centres d'acord amb els interessos dels alumnes:

 

Comparteix-ho: