Universitat de Barcelona

Màster en Biodiversitat

Informació sobre el procès de matriculació

DATES DE MATRICULA

  • Primer període de matriculació: Del 18 al 22 de juliol 2022

  • Segon període de matriculació: Del 26 al 30 de setembre de 2022

 

La matrícula online al Màster en Biodiversitat s'ha de fer a través d'aquest enllaç, anant a la pestanya de "Preinscripció/Matrícula".

La matrícula presencial es farà a la Secretaria de la Facultat de Biologia quan s’hagi acabat el període de matrícula online. 

 

DOCUMENTACIÓ PER A COMPLETAR LA MATRÍCULA

Per a alumnes espanyols:
 

1.  Fotocòpia compulsada o resguard del títol acadèmic (o expedient acadèmic en el cas que no s’hagi finalitzat l’ensenyament)

Per a alumnes estrangers (documentació legalitzada per via diplomàtica):

2. Fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol i del expedient

    acadèmic (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

3. Traducció oficial del títol i certificat acadèmic, aquells que no siguin en llengua

    anglesa o espanyola (http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/traduccio.htm)

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

El preu del crèdit en la primera matrícula pel curs 2022-23 és de 27,67€ pels alumnes que pertanyin a la Unió Europea, països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa i Andorra o que alternativament disposin d’un permís de residència superior a un any acadèmic.

Mentre que el preu del crèdit pels alumnes estrangers que no disposin d’un permís de residència superior a un any acadèmic fou de 82€.

Altres Taxes:

Els alumnes estrangers, una vegada acceptats i prèviament a la realització de la matrícula, hauran de fer un pagament de 218,15 € (preu 2015/16) en concepte de "Estudi d'Equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster". 

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat: 218,15€
Gestió de l’expedient acadèmic: 69,80€
Servei específic de suport a l’aprenentatge: 70€
Assegurança escolar: 1,12€ (per a majors de 28 anys, assegurança de 9,5€) 

Per més informació, consulteu la pàgina general de la UB aquí

 

* AVÍS IMPORTANT: PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MÀSTER, ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER TANCAT L'EXPEDIENT I HAVER ABONAT ELS DRETS DEL TÍTOL DE GRAU O LLICENCIATURA. Hauran de presentar en un termini màxim de dues setmanes des de l'inici de les classes, els originals d'aquests documents a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han portat s'anul·larà la matrícula.

Comparteix-ho: