Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: de l'1 de febrer al 16 de juny de 2020.
  Resolució: 26 de juny
 • Segon període: del 17 de juny al 2 de setembre de 2020.
  Resolució: 9 de setembre

   

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Matrícula

 • Primer període: del 20 de juliol al 30 de juliol de 2020.
 • Segon període: del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2020.

   

 


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: