Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Treball final de màster

El treball imprès s’ha d’entregar al coordinador del TFM Enric Batllori Presas en la unitat de Botànica (3ª planta edifici Margalef). 
 
El TFM s'ha de lliurar abans de les 14h del día XX de Setembre 2022 (pendent d'actualizació) i el treball en format electrònic (pdf) enviat online el dia anterior.
 
La defensa dels treballs del curs 2021-22 es realitzarà els dies XX de Setembre 2022 (pendent d'actualizació) . Un cop constituïts els tribunals es publicarà el dia i l'hora concreta per a la defensa de cada treball.

Extraordinàriament i sempre per causes justificades, la defensa del Treball Final de Màster es podrà realitzar a través de vídeo-conferència. Els estudiants que així ho requereixin hauran de comunicar-ho al coordinador del màster Miquel A. Arnedo i al coordinador del Treball Final de Màster Enric Batllori Presas com a màxim fins a final de juny, exposant les causes per les quals es sol·licita.

Referent al TFM, i per tal que en consti la seva elaboració, és imprescindible entregar el corresponent document d'inscripció abans de començar. Cal que us poseu en contacte amb el coordinador de TFM per fer aquest tràmit, Enric Batllori Presas.

 

Normativa de TFM de la Facultat de Biologia  

Annex 1

Annex 2

Ofertes TFM 2021-22 NOU!

Project title Supervisor Institution
Long Antibody Persistence in a Long-Lived Vertebrate

read more...

Raul Ramos Garcia

(send email)

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Comparative and evolutionary analysis of multi-gene families in spider genomes

read more...

Julio Rozas / Alejandro S·nchez-Gracia

(send email)

Universitat de Barcelona
Systematics and taxonomy of sea slugs (Heterobranchia)

read more...

Juan Moles

(send email)

Colección estatal Zoológica de Múnich, Alemania
Diversification of the Palearctic true frogs (Rana): geography, climate and morphological evolution

read more...

Antigoni Kaliontzopoulou, Urtzi Enriquez-Urzelai

(send email)

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiËncies Ambientals
Efecto del confinamiento sobre la ecología trófica, uso del hábitat y prevalencia de patógenos en un depredador oportunista urbano

read more...

Joan Navarro y Tom·s Montalvo

(send email)

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Spatial trophic dynamics of a large pelagic predator along contrasting oceanic environments

read more...

Joan Gimènez / Joan Navarro

(send email)

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Abundance of bottlenose dolphins in the Gulf of Cádiz using mark-recapture techniques

read more...

Joan Gimènez / Joan Navarro / Marta Coll

(send email)

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Monitorització de la reproducció del xoriguer comú (Falco tinnunculus) en el litoral de Barcelona

read more...

Ignasi Torre (MCNG), Juan Antonio Fargallo (CSIC)

(send email)

Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG), Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Monitoring bat populations through citizen science

read more...

Adrià Lòpez-Baucells

(send email)

Natural Sciences Museum of Granollers
Ecologia tròfica de les poblacions de liró gris (Glis glis) del Montseny i del Montnegre

read more...

Lídia Freixas i Carola Sanpera

(send email)

UB
Avaluació de l'abundància de brossa marina en les badies del Parc Natural del Delta de líEbre i la seva incidència en les aus i tortugues marines

read more...

Raül Ramos i Odei Garcia-Garin

(send email)

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Biologia i conservació de les comunitats de ratpenats en ecosistemes en canvi

read more...

Jordi Camprodon

(send email)

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Avaluació de l'estat de conservació de la biodiversitat i espècies amenaçades en boscos en gestió

read more...

Jordi Camprodon

(send email)

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Estabilitat de les comunitats d'ocells i urbanització d'hàbitats naturals

read more...

Daniel Sol i Lusieux F. Fuzzessy

(send email)

CREAF-CSIC
Efectes de la il.luminaciÛ lunar sobre l'activitat dels petits mamÌfers en matollars i boscos mediterranis

read more...

Ignasi Torre (MCNG) i Mario DÌaz (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC)

(send email)

Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG)
El papel de la microbiota intestinal en la adaptación al nicho trófico de los peces ciclidos: comparación de una especie criada bajo distintas dietas

read more...

Laura Baldo https://www.researchgate.net/profile/Laura_Baldo

(send email)

Facultad de BiologÌa, Universidad de Barcelona
Taxonomía integrativa de los colémbolos del complejo Lepidocyrtus curvicollis (Collembola: Entomobryidae)

read more...

Miquel A. Arnedo y Eduardo Mateos

(send email)

Universitat de Barcelona
Estudi del desplaçament i patrons de moviment de les holotúries Parastichopus regalis i la seva implicació en l'ecologia de l'espècie

read more...

Jose Antonio GarcÌa i Eve Galimany

(send email)

Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Anàlisi dels factors influents en pèrdua de biodiversitat d'amfibis en zones protegides

read more...

Eudald Pujol Buxó

(send email)

Societat Catalana d'Herpetologia (SCH) + Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)
Desenmarañando los efectos del cambio climático, la salinidad del freático y la competencia sobre el crecimiento de Pinus pinea L. en los bosques litorales del delta del Llobregat.

read more...

Emilia Gutièrrez Merino

(send email)

Univ de Barcelona
Quantification of the morphological disparity of the family Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) using geometric morphometrics.

read more...

Antigoni Kaliontzopoulou, Marcos Roca-Cusachs

(send email)

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Efectos del manejo agrÌcola (ecológico vs. convencional) en la biodiversidad acuática y el funcionamiento ecológico de los arrozales

read more...

Nèstor Pèrez-Mèndez y Alberto Maceda

(send email)

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) / Universitat de Barcelona (UB)
Estudio ecoepidemiológico de vertebrados del área periurbana de Barcelona

read more...

Alberto Maceda Veiga, Alexis Ribas Salvador

(send email)

Universitat de Barcelona, Institut de Recerca de la Biodiversitat
Avaluació de l’abundància de brossa marina en les badies del Parc Natural del Delta de l’Ebre i la seva incidència en les aus i tortugues marines

read more...

Raül Ramos i Odei Garcia-Garin

(send email)

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Efectes de la il·luminació lunar sobre l’activitat dels petits mamífers en matollars i boscos mediterranis

read more...

Ignasi Torre (MCNG) i Mario Díaz (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC)

(send email)

Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG)
Cambios en los patrones de uso de hábitat durante una invasión biológica

read more...

Laura Cardador; Joan Carles Senar

(send email)

CREAF, Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Climatic niche expansions in alien bird species

read more...

Laura Cardador, Daniel Sol

(send email)

CREAF
Estudi d'impacte ambiental de estructures de regeneració d'espècies marines.

read more...

Ignasi Ferrer, Anna Lloveras

(send email)

Seastainable Ventures
Disentangling the adaptive capacity of vulnerable species to climate change across Mediterranean ecosystems (THERMADAPT)

read more...

Cesc Múrria i Farnós, i Cinta Pegueroles Queralt

(send email)

Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Barcoding of Catalan land snails and slugs (Stylommatophora)

read more...

Juan Moles, Miquel A. Arnedo

(send email)

Universitat de Barcelona
Patrons filogeogràfics i demogràfics per a investigar la migració anual de la papallona Catopsilia florella a l'Àfrica.

read more...

Gerard Talavera

(send email)

Institut Botànic de Barcelona (IBB, CSIC)
Aspectes genòmics i cromosòmics en plantes invasores díorigen hÌbrid (gèneres Carpobrotus i Kalanchoe)

read more...

Daniel Vitales i Sónia Garcia

(send email)

Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona)
LÌquens i patrimoni cultural: interaccions entre colonització i gestió.

read more...

Esteve Llop Vallverd

(send email)

Universitat de Barcelona
Systematics and taxonomy of sea slugs (Heterobranchia)

read more...

Juan Moles

(send email)

Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Taxonomic and functional structures of Amazonian rainforest spider assemblages

read more...

Miquel A. Arnedo, Jagoba Malumbres Olarte

(send email)

Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

 

Instituciones

Departamentos, centros e instituciones académicas, de investigación y gestión ambiental, susceptibles de acoger estudiantes para la realización del Trabajo Final de Máster.

Aquí encontrareis los enlaces a las páginas web de instituciones donde se realizan trabajos y estudios en aspectos relacionados con la temática del máster. Esta información os facilitará encontrar investigadores con líneas de trabajo que puedan ser de vuestro interés y poneros en contacto con ellos para solicitar la realización del TFM en sus instituciones y bajo su supervisión.TFM en el extranjero

 

“Erasmus para estudiantes de Máster” nueva web de l’ORI: http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

La UB también dispone de un amplio abanico de convenios con diferentes países donde es posible realizar el TFM. Para conocer las ofertas, posibilidades de obtener financiamiento a través de programas de movilidad, convocatorias ERASMUS, etc, contactad con la Oficina de Relaciones Internacionales ORI de la Facultad de Biologíahttp://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm

La convocatoria de movilidad se abre entre septiembre y octubre

Correu electrónico: practicum.erasmusbio@ub.edu 
Teléfono: +34 93 403 48 27
Skype: ori.biologiaub

Ofertes TFM 2019-20

  

Títol del projecte
Título del proyecto
Title of the project

Director(s) del treball      
Director(es) del trabajo
Supervisor(s)  

Dades de contacte
Datos de contacto
Contact information
Institució / Institución / Institution       
Diversidad oscura funcional de la vegetación en paisajes de montaña

Aaron Pérez-Haase
José M. Blanco Moreno           

aaronperez@ub.edu
jmblanco@ub.edu
Secció de Botànica i Micologia, UB
Testing the ecotoxicity of a mixture of pesticides in an aquatic mesocosm                  Núria De Castro ndecastro@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
The biological meaning of the spider silk alfa-star parameter: bridging silk engineering with ecological field data  Miquel Arnedo marnedo@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Genòmica evolutiva dels components moleculars sistema quimosensorial d’artròpodes Julio Rozas
Alejandro Sánchez-Gracia
jrozas@ub.edu
elsanchez@ub.edu
Secció de Genètica, UB
Microhimenòpters de Ponent de la Col.lecció Antoni Ribes i Escolà  (Lleida, 1968 – Torres de Segre, 2014) Juli Pujade-Villar jpujade@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Els himenòpters Cynipoideus de Ponent de la Col.lecció Antoni Ribes i Escolà (Lleida, 1968 – Torres de Segre, 2014) Juli Pujade-Villar jpujade@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Estudi de la reproducció i supervivència del liró gris (Glis glis) en relació a la productivitat dels boscos mediterranis Adrià López-Baucells
Lídia Freixas
adria.baucells@gmail.com Museu de Ciències Naturals de Granollers
Canvi en la dieta d'una espècie oportunista: el gavià argentat de potes grogues de les illes Medes Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Anàlisi de la supervivència adulta d’una au marina longeva de les Illes Canàries Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Adaptació dels sòls agrícoles periurbans al Canvi Climàtic a partir de la promoció del segrest de carboni i de la diversitat microbiana en base al compostatge local M. I. Trillas
J. Romanyà
jromanya@ub.edu Secció de Fisiologia Vegetal, UB
Human genome diversity: demography and adaptation David Comas david.comas@upf.edu Universitat Pompeu Fabra
Diversitat taxonòmica i funcional de tricòpters en rius d’alta muntanya dels Pirineus i Andes.   Núria Bonada
Raúl Acosta
bonada@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Biodiversity of the gut microbiota of Podarcis lizards from the Balearic Islands Laura Baldo baldo.laura@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE SEGUIMIENTO DE LA DIVERSIDAD LIQUÉNICA EN LA RIBERA DEL CATLLAR (RIPOLLÈS, PIRINEOS ORIENTALES) Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ROBLEDALES DE LA GARROTXA, APLICACIÓN DE LA DIVERSIDAD LIQUÉNICA Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
Efecte dels matollars alpins en la diversitat de macrolíquens Esteve Llop ellop@ub.edu Secció de Botànica i Micologia, UB
Cambios temporales en la dieta del lobo marino Arctocephalus gazzela en las islas Shetland del sur. Massimiliano Drago m.drago@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Where are unknown freshwater insects?: Looking for unknown biodiversity hotspots across Europe Núria Bonada bonada@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Caracterització dels crits ultrasònics dels quiròpters de Catalunya Jordi Serra-Cobo serracobo@areambiental.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Prevalença de coronavirus en colònies de quiròpters Jordi Serra-Cobo serracobo@areambiental.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Dieta del lobo marino antártico en las islas Shetland del sur durante el verano austral. Massimiliano Drago m.drago@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Los pinares litorales del delta del Llobregat: sobreviviendo a la doble sequía Emilia Gutiérrez Merino
Salvador Nogués
emgutierrez@ub.edu Secció d'Ecologia, UB
Impactos multitróficos de un pez invasor de amplia distribución mundial Alberto Maceda Veiga albertomaceda@gmail.com Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Reconstrucción paleoambiental de un registro subártico (Abisko, Suecia, 68ºN): de la formación a la fusión del permafrost Aaron Pérez Haase (UB)
Olga Margalef (CREAF-CSIC-UAB)
Oriol Grau (CREAF-CSIC-UAB)
aaronperez@ub.edu UB i CREAF-CSIC (Universitat Autònoma de Barcelona)
Arquitectura de la inflorescència en les Asteraceae Oriane Hidalgo
Joan Vallès 
orianehidalgo@ub.edu
joanvalles@ub.edu
Universitat de Barcelona i Institut Botànic de Barcelona
Evaluating seabird movements and its interactions with fisheries using an endemic and threatened shearwater Raül Ramos Garcia ramos@ub.edu Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, UB
Evolutionary dynamism of ribosomal RNA genes across the Tree-of-Life Sònia Garcia
Daniel Vitales
daniel.vitales@ibb.csic.es
soniagarcia@ibb.csic.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Departaments, centres i institucions acadèmiques, de recerca i gestió ambiental, susceptibles d'acollir estudiants per a la realització del Treball Final de Màster.

Aquí trobareu els enllaços a les pàginas web d'institucions on es realitzen treballs i estudis en aspectes relacionats amb la temàtica del màster. Aquesta informació us facilitarà trobar investigadors amb línies de treball que puguin ser del vostre interès i posar-vos en contacte amb ells per a sol·licitar la realització del TFM en les seves institucions i sota la seva supervisió.

 

 

 

 

 

"Erasmus a Màsters" nova web de l’ORI: http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

La UB disposa també d'un ampli ventall de convenis amb diferents països on és possible realitzar el TFM. Per tal de conèixer les ofertes, possibilitats d'obtenir finançament a través de programes de mobilitat, convocatòries ERASMUS, etc, contacteu amb la Oficina de Relacions Internacionals ORI de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm

La convocatòria de mobilitat s'obre entre setembre i octubre. 

Correu electrònic:  practicum.erasmusbio@ub.edu 
Telèfon: +34 93 403 48 27
Skype: ori.biologiaub

Comparteix-ho: